font g91293c9c4 1920

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PSARY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

            REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I       

     WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I     

              ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I             

                         OŚWIADCZENIE WOLI