Z EKOLOGIĄ NA TY

Jednym z priorytetowych zadań naszej  szkoły jest kształtowanie u uczniów  postaw proekologicznych. W tym celu podjęliśmy i realizujemy następujące działania:

-     W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone jest kółko ekologiczne dla wszystkich chętnych uczniów dla klas IV – VII. W trakcie zajęć uczniowie  obserwują zmiany zachodzące w otaczającym środowisku, poznają podstawowe zależności w przyrodzie w relacjach: człowiek – środowisko, nieożywione warunki środowiska – świat żywy, oraz kształtowana jest wrażliwość na problemy środowiska.

-     Kontynuujemy  współpracę z Nadleśnictwem Siewierz. Uczniowie z klas młodszych uczestniczą w zajęciach w Izbie Leśnej i na „ścieżkach edukacyjnych”. Uczniowie z klas IV – VIII biorą  udział w Spartakiadzie Leśnej.

-     Organizujemy co roku Gminny Konkurs Ekologiczny.

-     Uczniowie klasy V i VI uczestniczą w Gminnym Programie Profilaktyczno – Edukacyjnym

-      Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ekologiczną SILESIA, w ramach której przystąpiliśmy do akcji „Posadź swoje drzewko” i klasy IV – VII uczestniczyły w warsztatach edukacyjno – ekologicznych „Ochrona powietrza, gleby i wody” i nadal będziemy kontynuować tą współpracę.

-     Uczniowie klasy V uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej „Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”.

-    Od kilku lat zbieramy makulaturę w ramach realizacji programu „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” i za otrzymane pieniądze zakupujemy książki do biblioteki.

-     W ramach realizacji programu „Nie wypalaj” uczniowie uczestniczyli min.: w spotkaniu ze strażakami, brali udział w konkursie na plakat, urządzili happening i te działania sa równiez w bieżącym roku szkolnym kontynuowane.

-     Włączyliśmy się do programu szkolnego REEBA.

-     Startujemy w ogólnopolskich konkursach ekologicznych i przedmiotowych: Eko – Planeta, Olimpus, Świetlik.

-     Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe lokaty w konkursie „Segregacja – super rewelacja” organizowanym przez Recykling Wojkowice.

-     Czynnie włączamy się w ogólnopolskie akcje Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

-     Propagując zdrowy styl życia uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczkach rowerowych, rajdach.

-    Złożyliśmy również wniosek na konkurs grantowy „MOJE SILNE DRZEWO” do Fundacji Nasza Ziemia i otzymaliśmy wiele krzewów ozdobnych, które zostały posadzone wokół szkoły.