WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU ERASMUS + "OPEN YOUR EYES! OPEN YOUR HEART!"

 

Wynik rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów  pt. „Open Your Eyes! Open Your Heart!” („Otwórz swoje oczy! Otwórz swoje serce!”) w ramach programu Erasmus+ KA 229 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

2018-1-PL01-KA229-051244

 

Wybór uczestników do projektu 

„Open Your Eyes! Open Your Heart!” („Otwórz swoje oczy! Otwórz swoje serce!”) w ramach programu Erasmus+ KA 229 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

2018-1-PL01-KA229-051244

 1. Przedstawienie wszystkich kandydatów - uczniów, którzy dostarczyli listy motywacyjne:
 1. Zuzanna Gajda
 2. Mikołaj Bizan
 3. Julia Marcinkowska
 4. Konrad Paszewski
 5. Piotr Sobociński
 6. Ksawery Szafraniec
 7. Jakub Marcinkowski
 8. Mateusz Banasik
 9. Magdalena Rosa
 10. Wiktoria Janik
 11. Maja Rychlik
 12. Mikołaj Malinowski
 13. Borys Boryka
 14. Filip Sawczyn
 15. Lena Groticka
 16. Zofia Wojteczek
 17. Zuzanna Wojteczek

2. Decyzja o włączeniu w projekt wszystkich chętnych uczniów.

Uzasadnienie: Projekt przewiduje udział co najmniej 19 dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Mimo intensywnego naboru do projektu, który miał miejsce podczas zebrań z rodzicami, wielu rozmów indywidualnych, zgłosiło się do projektu tylko 17 uczniów. Niektórzy z wymienionych uczniów w roku 2019 kończą 13 lat, podjęliśmy jednak decyzję, by włączyć ich do projektu, z powodu braku zainteresowania wśród  młodszych uczniów.  Przyjęliśmy również jedną młodszą uczennicę, która  chce wziąć w nim udział ze względu na starszego brata, który również chce być uczestnikiem projektu. Mamy nadzieję, że obecny projekt zachęci większe grono rodzin z naszego rejonu do uczestnictwa w kolejnych projektach.