ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ W POLSCE W RAMACH PROJEKTU „HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE”

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu odbył się projekt "Healthy and Active Lifestyle", który zakończył się uroczystą ceremonią rozdania certyfikatów. Wydarzenie miało miejsce w restauracji "Przy Kominku", gdzie odbyło się przyjęcie integracyjne dla uczniów, nauczycieli, organizatorów projektu oraz rodzin goszczących.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. W ramach projektu odbyły się różnorodne zajęcia, w tym przygotowywanie zdrowych posiłków, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z jogi oraz spotkania z ekspertami, którzy przedstawiali korzyści związane z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem. Uczniowie brali również udział w warsztatach przyrodniczych, podchodach i wycieczkach do zamku będzińskiego i kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

Podczas uroczystości rozdania certyfikatów uczniowie otrzymali zasłużone wyróżnienia za aktywny udział w projekcie. Pani dyrektor szkoły podziękowała rodzicom za zaangażowanie i przyjęcie pod opiekę uczniów ze szkoły partnerskiej ze szkoły w Komarnie na Słowacji.

Ceremonia rozdania certyfikatów była okazją do spotkania i integracji dla uczniów, nauczycieli oraz rodzin goszczących, które otwarcie przyjęły w swoim domu uczniów z zagranicy biorących udział w projekcie. Przyjęcie integracyjne umożliwiło nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń i wrażeń związanych z projektem.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu okazał się nie tylko edukacyjnym doświadczeniem, ale także okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

CLOSING OF "HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE" PROJECT IN POLAND

The Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie has concluded the "Healthy and Active Lifestyle" project with a festive certificate ceremony. The event took place at the "Przy Kominku" restaurant, where an integrative reception was held for the participating students, teachers, project organizers, and hosting families.

The "Healthy and Active Lifestyle" project aimed to promote a healthy lifestyle and physical activity. Various activities were organized, including preparation of healthy meals, sports and games, joga exercises, and meetings with experts who presented the benefits of physical activity and healthy eating. Students also participated in nature workshops, scavenger hunts, and trips to the Będzin castle and the silver mine in Tarnowskie Góry.

During the certificate ceremony, students received deserved recognition for their active participation in the project. The school principal thanked the parents for their involvement and hosting students from the partner school in Komárno, Slovakia.

The certificate ceremony was an opportunity for students, teachers, and hosting families to meet and integrate. The hosting families openly welcomed foreign students participating in the project into their homes. The integrative reception allowed for new connections, as well as the exchange of experiences and impressions related to the project.

The "Healthy and Active Lifestyle" project at the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie was not only an educational experience but also an opportunity to establish new relationships and friendships.

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu odbył się projekt "Healthy and Active Lifestyle", który zakończył się uroczystą ceremonią rozdania certyfikatów. Wydarzenie miało miejsce w restauracji "Przy Kominku", gdzie odbyło się przyjęcie integracyjne dla uczniów, nauczycieli, organizatorów projektu oraz rodzin goszczących.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. W ramach projektu odbyły się różnorodne zajęcia, w tym przygotowywanie zdrowych posiłków, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z jogi oraz spotkania z ekspertami, którzy przedstawiali korzyści związane z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem. Uczniowie brali również udział w warsztatach przyrodniczych, podchodach i wycieczkach do zamku będzińskiego i kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

Podczas uroczystości rozdania certyfikatów uczniowie otrzymali zasłużone wyróżnienia za aktywny udział w projekcie. Pani dyrektor szkoły podziękowała rodzicom za zaangażowanie i przyjęcie pod opiekę uczniów ze szkoły partnerskiej ze szkoły w Komarnie na Słowacji.

Ceremonia rozdania certyfikatów była okazją do spotkania i integracji dla uczniów, nauczycieli oraz rodzin goszczących, które otwarcie przyjęły w swoim domu uczniów z zagranicy biorących udział w projekcie. Przyjęcie integracyjne umożliwiło nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń i wrażeń związanych z projektem.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu okazał się nie tylko edukacyjnym doświadczeniem, ale także okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

CLOSING OF "HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE" PROJECT

The Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie has concluded the "Healthy and Active Lifestyle" project with a festive certificate ceremony. The event took place at the "Przy Kominku" restaurant, where an integrative reception was held for the participating students, teachers, project organizers, and hosting families.

The "Healthy and Active Lifestyle" project aimed to promote a healthy lifestyle and physical activity. Various activities were organized, including preparation of healthy meals, sports and games, joga exercises, and meetings with experts who presented the benefits of physical activity and healthy eating. Students also participated in nature workshops, scavenger hunts, and trips to the Będzin castle and the silver mine in Tarnowskie Góry.

During the certificate ceremony, students received deserved recognition for their active participation in the project. The school principal thanked the parents for their involvement and hosting students from the partner school in Komárno, Slovakia.

The certificate ceremony was an opportunity for students, teachers, and hosting families to meet and integrate. The hosting families openly welcomed foreign students participating in the project into their homes. The integrative reception allowed for new connections, as well as the exchange of experiences and impressions related to the project.

The "Healthy and Active Lifestyle" project at the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie was not only an educational experience but also an opportunity to establish new relationships and friendships.

podsumowanie002

podsumowanie001

podsumowanie003