OSTATNI DZIEŃ ZAJĘĆ W NASZEJ SZKOLE W RAMACH PROJEKTU "HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE"

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu zakończył się ostatni dzień zajęć na terenie szkoły zaplanowanych w ramach projektu "Healthy and Active Lifestyle". Uczniowie spędzili dzień wypełniony zajęciami projektowymi, które miały na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Rano uczniowie z Polski i Słowacji wspólnie przygotowali zdrowe śniadanie z polskich produktów. Wcześniej samodzielnie przygotowali czapki kucharskie, które przydały się podczas przygotowywania posiłku. Po śniadaniu odbyły się gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Pogoda sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu, co tylko zwiększało radość z aktywności fizycznej.

Następnie odbyło się spotkanie z dr Tomaszem Sawczynem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego p. dr Tomaszem Sawczynem. Zaproszony ekspert przedstawił w bardzo ciekawy sposób zalety ruchu dla zdrowia. Uczniowie wykonali wspólnie eksperyment, który potwierdził, że regularne uprawianie sportu poprawia refleks.

Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Dzieci miały okazję poznania historii kopalni oraz poznać pracę górników, którzy w niej pracowali. Po powrocie z kopalni uczniowie odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu był doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Uczniowie mieli okazję połączyć naukę z zabawą, a także nauczyć się, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

LAST DAY OF CLASSES IN OUR SCHOOL AS PART OF "HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE" PROJECT

At Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, the last day of classes in school as part of the "Healthy and Active Lifestyle" project has ended. Students spent the day filled with project activities aimed at promoting a healthy lifestyle and physical activity.

In the morning, students from Poland and Slovakia together prepared a healthy breakfast from Polish products. Previously, they independently prepared chef hats, which were useful during the meal preparation. After breakfast, there were sports and games on the school pitch. The weather was conducive to staying outdoors, which only increased the joy of physical activity.

Then, there was a meeting with Dr. Tomasz Sawczyn, a scientist from the University of Silesia. Dr. Sawczyn presented the benefits of exercise for health in a very interesting way.

Students worked together on an experiment, which confirmed that regular sports activities improve reflexes. At the end of the project, there was a trip to the silver mine in Tarnowskie Góry. Children had the opportunity to learn about the history of the mine and get to know the work of the miners who worked there. After returning from the mine, the students visited the Ecological Education Center in Góra Siewierska.

The "Healthy and Active Lifestyle" project at Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie was an excellent opportunity to promote a healthy lifestyle and physical activity. Students had the opportunity to combine learning with fun, and also to learn how important it is to take care of their health and physical condition.

zdrowesniadanie012

zdrowesniadanie009

zdrowesniadanie008

zdrowesniadanie010

zdrowesniadanie011

zdrowesniadanie005

zdrowesniadanie004

zdrowesniadanie002

zdrowesniadanie003

zdrowesniadanie013

zdrowesniadanie006

zdrowesniadanie007

 

zdrowesniadanie014