WYCIECZKA NA ZAMEK W BĘDZINIE ORAZ DO FREAK PARKU

W ramach projektu "Healthy and Active Lifestyle", Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu we współpracy ze Szkołą Podstawową z Komárno na Słowacji zorganizowała wycieczkę do zamku w Będzinie oraz szlakiem Żydów mieszkających na terenie Będzina. Uczniowie zdobyli wiele wiedzy historycznej na temat Będzina i jego mieszkańców. Na zakończenie wycieczki odwiedzili Freak Park, gdzie aktywnie wypoczęli korzystając z trampolin, tyrolek i innych atrakcji parku.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród uczniów. Wycieczka do zamku w Będzinie oraz szlakiem Żydów mieszkających na terenie Będzina pozwoliła uczniom na poznanie historii regionu oraz jego mieszkańców, a także na korzystanie z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Wizyta w Freak Parku na zakończenie wycieczki była doskonałą okazją do relaksu i zabawy po dniu nauki i aktywności fizycznej. Park oferował wiele atrakcji, które pozwoliły uczniom spędzić czas aktywnie, bawiąc się i jednocześnie promując wartości projektu.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" realizowany w Szkołach Podstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu oraz w Komárno na Słowacji, był nie tylko edukacyjnym doświadczeniem, ale także okazją dla uczniów do spędzenia czasu razem, poznania kultury i tradycji drugiego kraju oraz promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

TRIP TO THE BĘDZIN CASTLE AND FREAK PARK

Within the framework of the "Healthy and Active Lifestyle" project, the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, in cooperation with the Primary School in Komárno, Slovakia, organized
a trip to the Będzin castle and the trail of the Jews who lived in the area of Będzin. The students gained a lot of historical knowledge about Będzin and its inhabitants. At the end of the trip, they visited the Freak Park, where they actively rested, enjoying the trampolines, ziplines, and other attractions of the park.

The "Healthy and Active Lifestyle" project aimed to promote a healthy lifestyle and physical activity among the students. The trip to the Będzin castle and the trail of the Jews who lived in the area of Będzin allowed the students to learn about the history of the region and its inhabitants, as well as to enjoy outdoor activities and physical exercise.

The Freak Park visit at the end of the trip was a perfect way to relax and have fun after a day of learning and physical activity. The park offered various attractions that allowed the students to spend their time actively, enjoying themselves while also promoting the values of the project.

The "Healthy and Active Lifestyle" project at the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, in cooperation with the Primary School in Komárno, Slovakia, was not only an educational experience but also an opportunity for the students to spend time together, learn about each other's cultures, and promote physical activity and healthy living.

zamek007

 

zamek006

zamek002

zamek001