UDZIAŁ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZE SŁOWACJI W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH DNI KULTURY EKOLOGICZNEJ GMINY PSARY

W ramach Dni Kultury Ekologicznej Gminy Psary, uczniowie i nauczyciele ze Słowacji mieli okazję wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w naszej szkole. Podczas tych zajęć młodzież miała okazję zgłębić tajniki przyrody oraz obserwować ją na własne oczy. Warsztaty odbyły się w pięknym parku w Rogoźniku, gdzie uczestnicy mieli szansę zobaczyć różnorodne gatunki roślin i zwierząt oraz poznać ciekawostki na temat ekosystemów. Była to nie tylko wspaniała okazja do nauki, ale także do integracji między kulturami i wymiany doświadczeń z uczniami z innego kraju.Warsztaty odbyły się w ramach programu "Healthy and active lifestyle" finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki.

As part of the Ecological Culture Days of the Psary Commune, students and teachers from Slovakia had the opportunity to participate in workshops organized at our school. During these classes, the youth had the chance to explore the secrets of nature and observe it with their own eyes. The workshops took place in the beautiful park in Rogoźnik, where participants had the chance to see various species of plants and animals and learn interesting facts about ecosystems. It was not only a great opportunity to learn, but also to integrate between cultures and exchange experiences with students from another country. The workshops were organized as part of the "Healthy and Active Lifestyle" program funded by the Visegrad Fund.

 

ekologia008

ekologia007

ekologia006

ekologia005

ekologia004

ekologia003

ekologia002