WYCIECZKA DO KALET- TRUSZCZYCY I WARSZTATY Z CZŁONKINIAMI STOWARZYSZENIA 18+

 

W drugim dniu pobytu uczniów i nauczycieli ze Słowacji w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu odbyła się wycieczka do lasów państwowych Nadleśnictwo Świerklaniec Kalety-Truszczyca. Spotkanie z leśnikami było nie tylko okazją do poznania tajników pracy w lesie, ale również do integracji i wypoczynku na łonie natury. Podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję skosztować pysznych kiełbasek z ogniska.

Po powrocie do szkoły, uczniowie wzięli udział w warsztatach z członkiniami stowarzyszenia 18+, podczas których robili zdrowe przekąski. Warsztaty te wpisują się w ramy projektu "Healthy and Active Lifestyle" finansowanego w całości przez Fundusz Wyszehradzki, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Dzięki takim inicjatywom uczniowie z różnych krajów mają okazję poznać nowe smaki, zwyczaje kulinarnych oraz kulturę i tradycje swoich sąsiadów.

Wycieczka do lasów państwowych Nadleśnictwo Świerklaniec Kalety-Truszczyca i warsztaty zrobienia zdrowych przekąsek z pewnością wpłynęły pozytywnie na zdrowie i samopoczucie uczestników. Wspólne spędzenie czasu i integracja z rówieśnikami z innych krajów to nie tylko cenna lekcja życia, ale również okazja do rozwijania swoich umiejętności językowych oraz poszerzania horyzontów. Projekt "Healthy and Active Lifestyle" z pewnością spełnił swoje zadanie i zachęcił uczniów do aktywności fizycznej oraz zdrowych nawyków żywieniowych.

On the second day of the visit of students and teachers from Slovakia to the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, as part of the "Healthy and Active Lifestyle" project fully funded by the Visegrad Fund, a trip to the State Forests of Nadleśnictwo Świerklaniec Kalety-Truszczyca was organized, where they had a meeting with foresters and enjoyed grilling sausages. After returning to school, the students had workshops with members of the 18+ association, during which they made healthy snacks. These workshops are part of the project aimed at promoting a healthy lifestyle and physical activity. Thanks to such initiatives, students from different countries have the opportunity to learn about new flavors, culinary customs, and the culture and traditions of their neighbors.

The trip to the State Forests of Nadleśnictwo Świerklaniec Kalety-Truszczyca and the workshops on making healthy snacks certainly had a positive impact on the health and well-being of the participants. Spending time together and integrating with peers from other countries is not only a valuable life lesson, but also an opportunity to develop language skills and broaden horizons. The "Healthy and Active Lifestyle" project certainly fulfilled its purpose and encouraged students to engage in physical activity and healthy eating habits.

 

image032

image031

image030

image029

image028

image027

image026

image025

image011

image023

image022

image021

image020

 

image019

image017

image004

image002

image001

image008