PROJEKT FINANSOWANY Z MINI-GRANTU V4 GEN FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Nasza szkoła otrzyma grant z Funduszu Wyszehradzkiego z zakresu mini-grant V4 Gen, który przeznaczony jest na krótkoterminową mobilność młodzieży w grupie wiekowej od 12 lat. Grand wspiera projekty promujące wartości demokratyczne, uczestnictwo obywatelskie i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Podjęliśmy realizację projektu we współpracy z partnerską placówką ze Słowacji. Szkoła partnerska znajduje w miejscowości Komárno, niedaleko granicy słowacko-węgierskiej. Wspólny projekt „Healthy and active lifestyle” skupia się wokół promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. Obecnie uczniowie zaangażowani w projekt poznają się ze swoimi kolegami ze Słowacji poprzez wymianę listów oraz wymieniają informacje i dobierają się w pary. Najbliższe spotkanie na żywo nastąpi w Polsce od 17.04 do 23.04.2023 r., kiedy to słowaccy koledzy i ich nauczyciele przyjadą do naszej szkoły, by na miejscu realizować zadania projektowe.

 

 Link do strony internetowej Funduszu Wyszehradzkiego https://www.visegradfund.org

 

visegrad fund logo blue 800px 1

Our school has been awarded a grant from the Visegrad Fund's V4 Gen mini-grant program, which is dedicated to short-term youth mobility for ages 12 and up. The grant supports projects that promote democratic values, civic participation, and cross-border dialogue among young people.

We have embarked on the project in cooperation with a partner school in Slovakia. The partner school is located in Komárno, near the Slovak-Hungarian border. The joint project "Healthy and active lifestyle" focuses on promoting a healthy and active lifestyle. Currently, students involved in the project are getting to know their Slovak counterparts through letter exchanges and sharing information, and pairing up. The next in-person meeting will take place in Poland from April 17 to April 23, 2023, when Slovak colleagues and their teachers will come to our school to work on project tasks on site.