I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Przyłączyliśmy się do programu ogłoszonego przez Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach "Pomóż koledze". Celem programu jest praca nad poprawieniem wyników w nauce, podniesienie poczucia własnej wartości przez uczniów z terenu naszej Gminy, zwiększenie wzajemnej motywacji do nauki oraz zmian swojego zachowania.
Na apelu pani dyrektor poinformowała wszystkich uczniów, którzy chcą bezinteresownie pomóc innym, mają trochę wolnego czasu, dobrej woli i chcą zdobyć nowe doświadczenia oraz podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, że mogą przystąpić do tego programu. Na zainteresowanie uczniów nie trzeba było długo czekać. Chętni do pomocy, jak i ci, którzy jej potrzebują, szybko zgłosili się do wychowawców. Wspólnie ustalono harmonogram spotkań. Najczęściej młodzież spotyka się przed lekcjami w klasie. Pomoc i opiekę nad uczącymi się sprawują nauczyciele.


          Każda poświęcona przez Ciebie godzina może stać się bardzo
   cenna dla drugiego człowieka i może dać mu szansę na lepszą przyszłość.