OWOCE W SZKOLE

"Owoce w szkole"

Nasz szkoła szósty rok uczestniczy w programie "Owoce w szkole", który jest finansowany w 75% przez Unię Europejską i obsługiwany przez Oddziały Terenowe ARR. Skierowany jest on do uczniów klas I-III.
Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała  zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.
Dzieciom udostępniane są następujące produkty: świeże owoce (jabłka, gruszki), świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu 10 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru. W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw  trzy razy w tygodniu.
W ramach programu prowadzone będą zajęcia na temat właściwego odżywiania i wartości odżywczych warzyw i owoców.