ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ DLA KLAS I-III

Zajęcia rozwijające w klasach I, II, III są prowadzone przez wychowawców raz w tygodniu zgodnie z programem wlasnym każdego wychowawcy. Zajęcia te są przeznaczone są dla uczniów, u których występuje kreatywne myślenie i twórcze działanie w nauczaniu zintegrowanym.

Ich celem jest wspieranie postawy twórczej przez rozwijanie twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, kształtowanie ekspresji twórczej oraz uczenie pokonywania przeszkód emocjonalno - motywacyjnych.
Pracując z dziećmi młodszymi nauczyciele zauważają, że są one pełne inwencji, bardzo dociekliwe, spostrzegawcze i ciekawe świata. Dlatego starają się więc wdrażać swoich uczniów do chętnego i odważnego podejmowania problemów, współpracy w grupie, poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.
Współczesny świat wymaga od ludzi twórczej aktywności, tak więc kształcenie ludzi twórczych stało się zadaniem szkoły.

Program zajęć rozwijających z edukacji matematyczno-przyrodniczej ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów poprzez rozwój ich zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia. Jego realizacja ma przede wszystkim  rozwijać zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematyczno – przyrodniczej, osiągania sukcesów i przekonania ich, że matematyka jest królowa wszystkich nauk,  można ją polubić, a matematyczno – pryrodnicze  rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów w codziennym życiu nie tylko w szkole.

Zadaniem nauczyciela jest więc poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia i wychowania, które w atmosferze radości pozwolą uczniom uzyskać jak najlepsze rezultaty i udowodnią, że matematyka może być wesoła i łatwa, a przyroda bardzo ciekawa.