GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

mgr Dorota Konieczny - z-ca dyrektora - historia, geografia, wychowawca klasa VII

mgr Marlena Walczyk - nauczanie wczesnoszkolne, język polski dla cudzoziemców, wychowawca klasa I

mgr Mieczysława Szymalska - nauczanie wczesnoszkolne, informatyka, programowanie, wychowawca klasa II

mgr Dorota Dąbkowska - nauczanie wczesnoszkolne, informatyka, wychowawca klasa III

mgr  Dorota Dzielawska - plastyka, biblioteka, wychowawca klasa IVa, wychowawca świetlicy

mgr Joanna Kalińska - język angielski, język angielski w przedszkolu, wychowawca klasy IVb, wychowawca świetlicy

mgr Karina Bizan - język polski, technika, język polski dla cudzoziemca, wychowawca klasa Va

mgr Agata Nikodem -Cela – matematyka, wychowawca klasa Vb

mgr Magdalena Bartos-Miodek - matematyka, chemia, wychowawca  klasa VI

mgr Katarzyna Dźwigał - język angielski, wychowawca klasa VIII

mgr Sylwia Sobczyk – język polski

mgr Wioletta Mokosa – język polski, etyka

mgr Adam Supel  - religia

mgr Agata Sroka - fizyka

mgr Ireneusz Hołubowicz - język niemiecki

mgr Dorota Laskowska - biologia, przyroda, wychowawca świetlicy

mgr Elżbieta Kopka  - muzyka, logopedia

mgr Krzysztof Kopka – historia, WOS, surdopedagog, WDŻ

mgr Aleksandra Flak – pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta

mgr Magdalena Kukuła - psycholog

mgr Adam Adamczyk - wychowanie fizyczne, EDB, gimnastyka ogólnorozwojowa w przedszkolu

mgr Jacek Grzywnowicz -  wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

mgr Mirosława Lubas- pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel współorganizujący w klasie III

mgr Piotr Pawlak- nauczyciel współorganizujący w klasie III, doradztwo zawodowe

mgr Ewelina Komorowska- Kalika - nauczyciel współorganizujący w klasie IVb,  zajęcia muzyczne i plastyczne w przedszkolu,

mgr Malwina Hatlapa - nauczyciel współorganizujący  w klasie Vb, wychowawca świetlicy

mgr  Magdalena Stawińska - nauczyciel współorganizujący w przedszkolu, rewalidacja ruchowa

mgr Katarzyna Bentkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego (grupa młodsza)

mgr Dorota Kościelny –  nauczyciel wychowania przedszkolnego (zerówka)

mgr Małgorzata Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego (zajęcia popołudniowe)