Patronem naszej szkoły jest Tadeusz Kościuszko 

Tadeusz Kościuszko 500x0 c default

Imiona i nazwisko : Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko

Data urodzenia: 4 lutego 1746
Miejsce urodzenia: Mereszowszczyzna na Polesiu
Data śmierci: 15 października 1817
Miejsce śmierci: Solura

Lata młodzieńcze

W roku 1755 rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1765 roku wstąpił  do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Szkołę Rycerską ukończył w stopniu kapitana. Po zakończeniu nauki został wysłany jako stypendysta królewski do Paryża.  Tam studiowali w Akademii Malarstwa i Rzeźby. W 1774 (dwa lata po I rozbiorze Polski dokonanym przez Rosję, Austrię i Prusy) wrócił do kraju.

Walka o niepodległość Stanów Zjednoczonych

W 1776 niecały miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości przyjechał do Ameryki walczyć o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Swoją służbę rozpoczął od opracowania projektu ufortyfikowania Filadelfii, miasta zagrożonego atakiem floty angielskiej. W 1777 fortyfikuje kolejno: Ticanderogę, Saratogę, West-Point - na polecenie samego Jerzego Waszyngtona. Kościuszko walczył nieprzerwanie w walce o niepodległość Ameryki aż do 1783 roku. W uznaniu zasług, uchwałą Kongresu Tadeusz Kościuszko został awansowany na generała brygady armii amerykańskiej.

Powrót do kraju

W 1784 roku wrócił do Polski i osiadł w swym majątku Siechnowicze.

W 1789 r. powołany został do wojska polskiego w stopniu generała – majora.

W 1792r. brał udział w wojnie polsko – rosyjskiej. Walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami, a zwłaszcza pod Dubienką. Za wysokie umiejętności dowódcze Kościuszko został nominowany na generała lejtnanta oraz odznaczony orderem Virtuti Militari.

Insurekcja kościuszkowska

Na wiadomość o przystąpieniu króla Stanisława Augusta do Targowicy Tadeusz Kościuszko podał się do dymisji i wyjechał do Lipska, a później do Francji.

We wrześniu 1793 roku do przebywającego w Lipsku Kościuszki zwrócili się wysłannicy z Warszawy z propozycją objęcia przez niego dyktatury w powstaniu.

W marcu 1794 roku Kościuszko wyruszył przez Pragę w kierunku Krakowa.

24 marca 1794roku na Rynku Krakowskim Tadeusz Kościuszko jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej złożył uroczystą przysięgę: "Ja Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Jego”.