REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ W DĄBIU

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBIU

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice- korzystanie a wypożyczalni jest bezpłatne..

2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.

4. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenia, uszkodzenia lub poplamienie wypożyczonych książek.

6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone. uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

7. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie.

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu przynieść książki i poprosić o sprolongowanie terminu.

5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.

2. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. o ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

REGULAMIN CZYTELNI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBIU

KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i w obuwiu zmiennym. płaszcze, torby i książki należy przed wejściem pozostawić w wyznaczonym miejscu, w czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

  1.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i ze zbiorów wypożyczalni.
  2.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu.
  3.  Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
  4.  Czasopisma odnosi się na ustalone miejsca.
  5.  Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, informując, czy odłożyć je na następne dni.
  6.  Czytelnik może zarezerwować sobie książki na okres 1 tygodnia.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

    1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma z których korzysta.

    2.  Książek i czasopism nie wolno niszczyć /robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp./ a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

    3. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się opiece czytelników.

    4. Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.