PRELEKCJA PROFILAKTYCZNA NA TEMAT NARKOTYKÓW

30 marca  uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w prelekcji profilaktycznej prowadzonej przez  instruktora z Komendy Straży Granicznej w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Jej celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem środków odurzających i ich wpływu na zdrowie człowieka. Prelegent poruszył również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej wynikające z kontaktu z narkotykami. Ponadto omówił specyfikę pracy w straży granicznej oraz predyspozycje i kryteria, które należy spełnić, aby dostać się do tej formacji. W trakcie prelekcji uczniowie zadawali pytania dotyczące pracy w straży granicznej, co pozwoliło im lepiej zrozumieć jej rolę w ochronie granic i zwalczaniu przemytu narkotyków. Spotkanie było doskonałą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy z pierwszej ręki na temat zagrożeń związanych z narkotykami, a także świadomego podejmowania decyzji w przyszłości. Organizacja takich wydarzeń jest ważna dla podnoszenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń płynących z używania narkotyków, a także przedstawienia alternatywy w postaci służby w straży granicznej jako jednej z możliwości rozwoju zawodowego.