LISTA PRZYJĘTYCH I ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW DO KLASY I

Lista kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 322672204.