WYNIKI REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 322672204.