ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

   Świetlica szkolna

to miejsce, gdzie znajdzie opiekę,

każdy uczeń naszej szkoły przed i po lekcjach.

Czynna jest codziennie przed i po zajęciach lekcyjnych do 15.30.

Opiekę na świetlicy sprawują

 panie: Dorota Dzielawska, Karina Bizan, Katarzyna Baca, Agata Nikodem -Cela, Joanna Kalińska, Monika Skotarska

W czasie zajęć na świetlicy uczniowie:

      -rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania,

      -wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu,

      -spędzają pożytecznie czas wolny,

      -uczą się prawidłowych zasad współżycia w grupie społecznej,

      -odrabiają prace domowe,

      -uzyskują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,

      -zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu swoich problemów.