PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2021/2022

arrow green

Programy realizowane w naszych oddziałach przedszkolnych.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizujemy cały szereg programów:       

Program wiodący

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego” Supersmyki”, wydawnictwa Mac Edukacja, autorstwa Anny Banaś i Alicji Mironiuk. Realizowany jest również program nauczania języka angielskiego „I Love Boo”, także wydawnictwa Mac Edukacja, którego autorem jest Ewa Wodzicka-Dondziłło. Programy te stanowią uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowane są na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodne z jego wiekiem.

Programy i projekty uzupełniające:

Nauczycielki naszych oddziałów przedszkolnych są autorkami następujących programów własnych:

enlightened „Bawimy się z językiem angielskim” program z zakresu edukacji językowej autorstwa p. Mirosławy Lubas - realizowany w obu grupach przedszkolnych,

enlightened „Wesołe przedszkolaki” program zajęć opiekuńczo-wychowawczych autorstwa p. Mirosławy Lubas– realizowany w obu grupach przedszkolnych

enlightened „Zabawy z elementami kodowania" program zajęć opiekuńczo-wychowawczych autorstwa p. Angeliki Czapla– realizowany w obu grupach przedszkolnych.