STRUKTURA ZAJĘĆ

     

8fa8f0bbf65e126742ea688cb7cd1524     

     

 

W Szkole Podstawowej im. T Kościuszki w Dąbiu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne:

     smiley oddział dzieci 4 i 5   - letnich - "Sówki"

smiley   oddział „zerówki”   6 - latki - "Tropiciele"

   

Wychowawcą oddziału przedszkolnego   "Sówek"  jest p. mgr Mirosława Lubas i p. Angelika Czapla.  Wychowawcą oddziału przygotowania przedszkolnego "zerówka" jest p.  mgr Małgorzata Garbalska. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców wydłużyliśmy godziny funkcjonowania przedszkola. Dzieci mają zapewnioną fachową opiekę w godzinach 6.30  – 16.30  oraz dyżur nauczyciela w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  
Zajęcia od godziny 6.30 do 8.00  oraz po godz.  13.00 są odpłatne -  każda godzina zegarowa kosztuje 1 zł. 

 Uczęszczanie do przedszkola  4 i 5-latków  jest dobrowolne oraz bezpłatne w godzinach 8.00 - 13.00 i cieszy się ogromną popularnością. 

Uczęszczanie dzieci 6-latnich do oddziału "zerowego" jest obowiązkowe, ale również nieodpłatne w godz. 8.00 - 13.00.
Wszystkie dzieci mają zajęcia w odpowiednio przygotowanych salach, dobrze wyposażonych w środki dydaktyczne. Naszym wychowankom zapewniamy możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Ponadto dzieci uczestniczą w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych takich, jak: kodowanie i programowanie, religia, język angielski, zajęcia muzyczne, sensoryczno-plastyczne , kompensacyjno-wyrównawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, logopedia, zajęcia z psychologiem.

Wychowawcy organizują zajęcia na sali gimnastycznej, boisku zewnętrznym z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego oraz urządzeń na placu zabaw. W sprzyjających warunkach atmosferycznych wychodzą na  spacery w pobliże szkoły. 
Przedszkolaki podczas śniadania piją herbatę.   Zainteresowani rodzice mogą wykupić dziecku obiady. Podopieczni wszystkich oddziałów biorą udział w konkursach szkolnych i gminnych np. plastycznych, wokalnych, ogólnopolskich.  

Rodzice rozumieją, że udział dziecka w zajęciach przedszkolnych i kontakt z rówieśnikami ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, a ponadto podczas pobytu w przedszkolu dzieci poznają zasady współżycia w grupie, mają stworzoną okazję do zabaw z rówieśnikami oraz przejawiania własnej inicjatywy twórczej.

RAMOWY ROZKŁAD

zagospodarowania czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

arrow blue

ORIENTACYJNA
GODZINA REALIZACJI CZYNNOŚCI

CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

 

6.30-8.45

Schodzenie się dzieci. Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecka. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książeczek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia poranne.

Prace porządkowe w sali.

8.45-9.00

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30

Śniadanie oraz czynności sanitarno-higieniczne. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania w trakcie spożywania posiłku. Uczenie dzieci samodzielności.

9.30-9.40

Przygotowanie do zajęć. Zabawy relaksacyjne.

9.40-10.40

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści

z programu wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”.

10.40-10.50

Działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, wychowawcze, tematyczne, badawcze.

10.50-11.50

Zabawy ruchowe w sali lub pobyt na sali gimnastycznej. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, pobyt na placu zabaw, zabawy na świeżym powietrzu.

11.50 -12.00

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.10 -12.50

Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania w trakcie spożywania posiłku. Uczenie dzieci samodzielności. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

12.50 -13.00

Prace porządkowe w sali. Wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Przygotowanie do rozchodzenia się dzieci-czynności samoobsługowe.

13.00-14.30

Zajęcia rozwijające i dodatkowe: muzyka, religia, język angielski. Praca indywidualna i zespolona w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Pobyt na placu zabaw, w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, obserwowanie przyrody.

14.30- 14.45

W szatni - czynności samoobsługowe.

Czynności higieniczne w łazience.

14.45-16.30

Zajęcia opiekuńcze. Dowolna działalność dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Prace porządkowe w sali w zależności od pory roku zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Popołudniowa herbata. Rozchodzenie się dzieci.

 arrow blue

 Od 7.00 do 8.00 zajęcia opiekuńcze prowadzi:

PON., ŚR., PT. - p. mgr Mirosława Lubas

WT., CZW. - p. Angelika Czapla

Od 13.00 do 17.00 zajęcia opiekuńcze prowadzą:

WT. ,CZW. - p. mgr Mirosława Lubas

PN. ,ŚR. ,PT. - p. Angelika Czapla