PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

p. Tomasz Niedbał - przewodniczący

p. Agata Sobczyk- zastępca

p.Alicja Kielar - skarbnik

p.Marta Taraszkiewicz - sekretarz


  1. Rada Rodziców wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły, uczestniczy w realizacji ważnych zadań.
    Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły oraz ustala zasady użytkowania tych funduszy.

    Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty rodziców.

    Konto bankowe Rady Rodziców:
    BS O/ Będzin 23 8438 0001 0009 0115 2036 0001