WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE PSARY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE PSARY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • 24.08 – 31.08.2020- pracują wszystkie przedszkola.

Opieką wakacyjną mogą być objęte przedszkolaki które uczęszczały do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Psary. Rodzice, prawni opiekunowie muszą wypełnić i zlożyć w szkole następujace dokumenty.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY