PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE (podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczych w klasach I - III, konsultacji dla klas IV -VIII, zajęć rewalidacyjnych).