PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA W NASZEJ SZKOLE

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA TERENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBIU OD 25 MAJA 2020R.

Dodatkowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli.

Wytyczne​_GIS​_dla​_żłobków​_i​_przedszkoli.pdf

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne​_GIS​_i​_MZ.pdf 0.25MB