UWAGA RODZICE - GODZINY I TRASY AUTOBUSU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I autobus poranny - opiekun: p. Stanisława Kalbarczyk
Góra Siewierska pętla (6.50) - Góra Siewierska Kościuszki (6.53) - Strzyżowice droga do Góry
Siewierskiej (6.55) - SP Strzyżowice (7.00) - Strzyżowice, ul. Leśna, przez ul. Belną (7.05) - Góra
Siewierska pętla (7.08) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (7.12) - Brzękowice Górne
(7.14) - Brzękowice Remiza (7.16) - Goląsza Górna (7.18) - Dąbie Górne (7.20) - Dąbie Garbacz
(7.22) - Dąbie Kościół (7.24) - SP Dąbie (7.26) - Malinowice Bory (7.33) - Malinowice Szkoła
(7.35) - Malinowice Wiejska (7.37) - Psary Ośrodek Zdrowia (7.39) - Psary Urząd Gminy (7.41) -
Psary Wiejska (7.43) - SP Psary (7.45) - Malinowice, droga do Chrobakowego (7.50) - Dąbie
Chrobakowe 10 (7.52) - Dąbie Chrobakowe 30 (7.54) - Dąbie Dolne 77 (7.56) - Dąbie Dolne 50
(7.57) - Dąbie Poczta (7.58) - SP Dąbie (8.00).
II autobus poranny - opiekun: p. Wanda Nabrdalik
Ratanice (6.50) - Ratanice Most (6.51) - Preczów Droga do Zalewu (6.52) - Preczów Ośrodek
Opiekuńczy (6.53) – Preczów Polna (6.55) - Marianki (6.58) - Preczów Remiza (7.00) - Sarnów
Nowa (7.03) - SP Sarnów (7.06) - Sarnów Główna (7.10) – Gródków Centrum Dystrybucyjne
(7.18) - SP Gródków (7.20) - Gródków Tartak (7.23) - Gródków Pokoju (7.25) - Gródków Górny
(7.27) - Gródków Górna (7:29) - SP Gródków (7.32) - Psary Remiza (przez ul. Boczną i ul. Łączną)
(7.37) - SP Strzyżowice (przez ul. Szosową) (7.41) - Psary Skrzyżowanie (7.43) - SP Psary (przez
ul. Szkolną) (7.45).

I autobus popołudniowy - opiekun: p. Agata Niemczyk (poniedziałek, wtorek, środa),
p. Stanisława Kalbarczyk (czwartek, piątek)
SP Psary (13.40) - SP Dąbie (13.50) - Dąbie Kościół (13.52) - Dąbie Garbacz (13.54) - Dąbie
Górne (13.56) - Goląsza Górna (13.58) - Brzękowice Remiza (14.00) - Brzękowice Górne (14.02) -
Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (14.05) - Góra Siewierska pętla (14.11) - SP
Strzyżowice (14.18) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (14.23) - Góra Siewierska
Kościuszki (14.25) - Góra Siewierska pętla (14.27) - SP Dąbie (14.34) - Dąbie Poczta (14.36) -
Dąbie Dolne 50 (14.38) - Dąbie Dolne 77 (14.40) - Dąbie Chrobakowe 30 (14.42) - Dąbie
Chrobakowe 10 (14.44) - Malinowice, droga do Chrobakowego - (14.46) - Malinowice Szkoła
(14.48) - Malinowice Bory (14.50) - SP Psary (14.56).

SP Psary (15.30) - SP Dąbie (15.40) - Dąbie Kościół (15.42) - Dąbie Garbacz (15.44) - Dąbie
Górne (15.46) - Goląsza Górna (15.48) - Brzękowice Remiza (15.50) - Brzękowice Górne (15.52) -
Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (15.55) - Góra Siewierska pętla (16.01) - SP
Strzyżowice (16.08) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (16.13) - Góra Siewierska
Kościuszki (16.15) - Góra Siewierska pętla (16.17) - SP Dąbie (16.24) - Dąbie Poczta (16.26) -
Dąbie Dolne 50 (16.28) - Dąbie Dolne 77 (16.30) - Dąbie Chrobakowe 30 (16.32) - Dąbie
Chrobakowe 10 (16.34) - Malinowice, droga do Chrobakowego – (16.36) - Malinowice Szkoła
(16.38) - Malinowice Bory (16.40) - SP Psary (16.46).

II autobus popołudniowy - opiekun: p. Wanda Nabrdalik
SP Sarnów (13.00) - Sarnów Nowa (13.04) - Preczów Remiza (13.06) - Marianki (13.08) - Preczów
Polna (13.11) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (13.13) - Preczów Droga do Zalewu (13.15) -
Ratanice Most (13.17) - Ratanice (13.19) - SP Gródków (13.30) - Gródków Górna (13.32) -
Gródków Górny (13.34) - Gródków Pokoju (13.36) - Gródków Tartak (13.38) - Gródków Dino
(13.40) - Psary Skrzyżowanie (13.42) - SP Strzyżowice (14.00) - Strzyżowice Skrzyżowanie
(14.02) - Strzyżowice Belna 53 (14.04) - Strzyżowice Belna 125 (14.06) - Strzyżowice Graniczna
(14.08) - Gródków Dino (14.10) - SP Psary (przez ul. Boczną i ul. Łączną) (14.15) - Psary Szkolna
(14.17) - Psary Skrzyżowanie (14.19) - Strzyżowice Skrzyżowanie (14.21).

SP Gródków (15.20) - Gródków Centrum Dystrybucyjne (15.22) - Sarnów Główna (15.30) - SP
Sarnów (15.32) - Sarnów Nowa (15.36) - Preczów Remiza (15.38) - Marianki (15.40) - Preczów
Polna (15.43) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (15.45) - Preczów Droga do Zalewu (15.46) –
Ratanice Most (15.47) - Ratanice (15.48) - SP Gródków (15.58) - Gródków Górna (16.00) -
Gródków Górny (16.02) - Gródków Pokoju (16.04) - Gródków Tartak (16.06) - Gródków Dino
(16.08) - Psary Skrzyżowanie (16.10) - SP Strzyżowice (16.12) - Strzyżowice Skrzyżowanie
(16.14) - Strzyżowice Belna 53 (16.16) - Strzyżowice Belna 125 (16.18) - Strzyżowice Graniczna
(16.20) - Gródków Dino (16.22) - SP Psary (przez ul. Boczną i ul. Łączną) (16.27) - Psary Szkolna
(16.29) - Psary Skrzyżowanie (16.30) - Strzyżowice Skrzyżowanie (16.32).