SZKOLENIE NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

Kadra w Dąbiu wciąż podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach nie tylko w kraju, ale dzięki znajomości języków obcych, również za granicą. W ramach funduszy unijnych kadra pedagogiczna z Dąbia wzięła udział w programie „Szkoła wiejska w Europie”. Dzięki pozyskanej w ramach programu wiedzy nauczyciele naszej szkoły mogli znacznie uatrakcyjnić ofertę edukacyjną na ten rok. Na wielu przedmiotach wdrażane są działania innowacyjne w zakresie nauczanych treści i stosowanych metod, a także w zakresie włączania elementów języka obcego do kształcenia ogólnego. Zapraszamy do obejrzenia niektórych z tych działań na szkolnym kanale youtube. W czasie pobytu w brytyjskim Oxfordzie nauczyciele pozyskali również wiele interesujących materiałów mających na celu uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Dzisiejsza szkoła w Dąbiu to już nie wiejska, zaściankowa placówka,ale europejska szkoła na miarę XXI wieku.