SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBIU

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

DOPUSZCZONYCH W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

Lp.

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor

Rodzaj edukacji

Obowiązuje
w oddziałach/ klasach
w latach szkolnych

1.    

SPD/1/31.08.2017

„Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego”

Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska

Wychowanie przedszkolne

Oddział 3 – latków, 4 – latków,  5 i 6 - latków
w roku szkolnym 2017/2018

2.    

SPD/2/31.08.2017

„Oto ja” Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu)

Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I - 2017/2018

3.    

SPD/3/31.08.2017

Program edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczanie świata

Marzena Kędra

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II - 2017/2018

4.    

SPD/4/31.08.2017

Program edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczanie świata

Marzena Kędra

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III - 2017/2018

5.    

SPD/5/31.08.2017

„Matematyka z kluczem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Marcin Brown

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka

Klasa IV - 2017/2018

6.    

SPD/6/31.08.2017

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska 

J. polski

Klasa IV - 2017/2018

 

7.    

SPD/7/31.08.2017

Program nauczania historii kl.4-8 "Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

Historia

Klasa IV - 2017/2018

8.    

SPD/8/31.08.2017

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Przyroda

Klasa IV - 2017/2018

9.    

SPD/9/31.08.2017

Program nauczania informatyki w Szkole. „Lubię to!”

Michał Kęska

Informatyka

Klasa IV - 2017/2018

10.  

SPD/10/31.08.2017

Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa kl. I-III

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mendela

J. angielski

Klasa I - 2017/2018

11.  

SPD/11/31.08.2017

Program nauczania muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Muzyka

Klasa IV - 2017/2018

12.  

SPD/12/31.08.2017

„Jak to działa”. Program nauczania zajęć technicznych dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Zajęcia techniczne

Klasa IV - 2017/2018

13.  

SPD/13/31.08.2017

„Zdrowie sport, rekreacja”

Adam Adamczyk

Wychowanie fizyczne

Klasa IV - 2017/2018

14.  

SPD/14/31.08.2017

Program nauczania plastyki dla klas IV – VII  szkoły podstawowej
„Do dzieła”

Jadwiga Lukas Krystyna Onak Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Plastyka

Klasa IV – 2017/2018

15.  

SPD/15/31.08.2017

„Twórczy przedszkolak”

Justyna Dyba

Wychowanie przedszkolne

Oddział -3 latków

w roku szkolnym 2017/2018

16.  

SPD/16/31.08.2017

„Klawesiki z muzyką przez cały rok”

Justyna Dyba

Edukacja muzyczna

Klasy I-III

w roku szkolnym 2017/2018

17.  

SPD/17/31.08.2017

„Klawesiki”

Justyna Dyba

Edukacja muzyczna Wychowanie przedszkolne

Oddział 3 –latków, 4 – latków,  5 i 6 - latków
w roku szkolnym 2017/2018

18.  

SPD/18/31.08.2017

„Książka moim przyjacielem”

Dorota Konieczny

Świetlica

2017/2018

19.  

SPD/19/31.08.2017

„Pomagamy”

Dorota Dzielawska

Świetlica

2017/2018

20.  

SPD/20/31.08.2017

Program etyki w szkole podstawowej

Joanna Marcinkowska

Etyka dla klas
I-III, IV-VIII

2017/2018

21.  

SPD/21/31.08.2017

„Zagłębie Dąbrowskie – Moja Mała Ojczyzna”

Dorota Dąbkowska

Edukacja regionalna w klasie III

2017/2018

22.  

SPD/23/31.08.2017

Program własny „Młody aktor”

Karina Bizan

Zajęcia teatralne

2017/2018

23.  

SPD/24/31.08.2017

„Bawimy się językiem angielskim”

Mirosława Lubas

J. angielski

Oddział 3 –latków,
4 – latków,  5 i 6 – latków
w roku szkolnym 2017/2018

24.  

SPD/25/31.08.2017

‘To be or not to be...’ sztuka słowa
i komunikacji na scenie angielskiego teatrzyku

Katarzyna Dźwigał

J. angielski

2017/2018

25.  

SPD/26/31.08.2017

‘Speaking kids’. Język angielski w komunikacji – Metoda Callana

Katarzyna Dźwigał

J. angielski

2017/2018

26.  

SPD/27/31.08.2017

„Dziennikarskie ABC”

Monika Skotarska

Zajęcia dziennikarskie

2017/2018

Dąbie, dn. 31.08.2017 r.