HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 kalendarz i organizer ruchomy obrazek 0014

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022


01.09. 2021 – zebranie przedszkole godz. 17.00

02. 09. 2021 – zebranie klasy VII-VIII godz.17.00

06. 09. 2021 – zebranie klasy I- V ( I, IIa, IIb – 16.30;  IIIa, IIIb, IV, V, VI – 17.00)

28. 09. 2021 – klasy VIII zebrania klasowe godz. 17.00

12. 10. 2021 – rozmowy indywidualne

16. 11. 2021 – zebrania klasowe

14. 12. 2021 – rozmowy indywidualne

01. 02. 2022 – zebrania klasowe

29. 03. 2022 – rozmowy indywidualne

26. 04. 2022 – zebrania klasowe

17. 05. 2021 – rozmowy indywidualne

 

 Wszystkie zebrania i spotkania indywidualne oprócz wskazanych godzin rozpoczynają się o godz.17.00. Ponadto każdy wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie zapraszają na konsultacje indywidualne każdego dnia przed lub po lekcjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 32 2672204

SERDECZNIE ZAPRASZAMY