Reforma Oświaty

ROK SZKOLNY 2017/18

  W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi reformy oświaty zamieszczamy materiały "Dobra Szkoła" i zachęcamy do odwiedzenia stron:
a)      stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
b)      stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną "Dobra Szkoła"