POLSCY NAUCZYCIELE WE WŁOSKIEJ SZKOLE, CZYLI ERASMUS+ „NORTH SOUTH EAST WEST ORIENTEERING”

 

POLSCY NAUCZYCIELE WE WŁOSKIEJ SZKOLE,

CZYLI ERASMUS+ „NORTH SOUTH EAST WEST ORIENTEERING”

 

W dniach 18-25 września 2021 nauczyciele ze szkoły podstawowej w Dąbiu wzięli udział w wizycie roboczej w ramach projektu unijnego Erasmus+ „North South East West Orienteering”. Celem projektu jest aktywizowanie fizyczne uczniów, kształtowanie postaw aktywnego członkostwa unijnego, uwrażliwianie uczniów na różnorodność i odmienność, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego trybu życia oraz wspieranie kreatywności w zakresie wypoczynku na świeżym powietrzu. Nauczyciele odwiedzili Zespół Szkół „Margherita di Navarra” w Monreale na Sycylii. Zwiedzili szkoły w Pioppo i St. Martines. Ta ostatnia znajduje się w budynku historycznego opactwa. W ramach wizyty odbyły się prezentacje dotyczące włoskiego systemu edukacyjnego, historii i kultury Sycylii oraz związków pomiędzy Sycylią, a innymi krajami biorącymi udział w projekcie. Opracowano nowe kalendarium mobilności z uwzględnieniem ograniczeń związanych z pandemią, omówiono kwestie ograniczeń i bezpieczeństwa uczestników w trakcie planowanych aktywności, wymieniono się dobrymi praktykami. W czasie wizyty w obu szkołach uczestnicy mieli ponadto możliwość obserwacji lekcji w szkole podstawowej. W szkole w St.Marines uczniowie przygotowali w ramach niespodzianki ciasta w barwach narodowych państw uczestników projektu. Był też czas na zwiedzanie. Grupa obejrzała między innymi katedrę w Monreale wpisaną na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Miało również miejsce spotkanie z merem Monreale. W czasie spotkania dyskutowano o rozwiązaniach systemowych w poszczególnych krajach mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii w edukacji na terenie Europy, a wzmianka o wizycie trafiła do lokalnej prasy. kontynuowanie zaplanowanych aktywności z udziałem uczniów z Polski, Sycylii, Grecji, Portugalii i Turcji.

W St.Marines czekała na nas słodka niespodzianka przygotowana przez uczniów.

 

IMG 20210924 102327

 

Szczególnie miłym akcentem były ciasta w kolorach flag narodowych uczestników projektu.

 

IMG 20210924 102231

 

Uczniowie z St.Martines prezentują przygotowaną  multimedialną książkę.

 

IMG 20210924 093959

 

Szkoła w St.Martines znajduje się na terenie opactwa, zachwycają historyczne wnętrza.

 

IMG 20210924 110222

 

Uczniowie sycylijskich szkół również mają obowiązek noszenia maseczek. Na zdjęciu lekcja w szkole w Pioppo.

 

IMG 20210921 103040