28. AKCJA - "SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA"

We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu włączyli się w ogólnopolską, terenową, akcję sprzątania świata organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę szkoły, usuwając zalegające śmieci. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli zebrano wiele worków śmieci. Akcja miała również za zadanie zwrócić uwagę na wpływ każdego z nas na środowisko i poprzez odpowiednie działania kształtować postawę odpowiedzialności wobec przyrody. Praca na rzecz środowiska trwa w szkole tak naprawdę cały rok, ale taką akcją chcemy podkreślić, jak ważna i potrzebna jest dbałość o ekologię na co dzień.