DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku 9 lutego obchodziliśmy DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. Wydarzenie zainicjowane w 2004 r. przez Komisję Europejską szybko zyskało wielu zwolenników i obecnie swoim zasięgiem obejmuje państwa z całego świata. Również my obchodzimy go corocznie. Nauczyciele  w lutym i marcu zaplanowali zajęcia promujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Obchodom DBI towarzyszą liczne wydarzenia (m.in. kampanie informacyjne, konkursy, webinaria, konferencje),  które na bieżąco będziemy śledzić i brać w nich udział. W ten sposób  po raz kolejny dążymy do podniesienia świadomości i upowszechnienia wiedzy o problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.